Els nostres serveis

Per a més informació,
contacta amb nosaltres

Missió

L’assessorament i l’acompanyament a les iniciatives empresarials, provinent d’empreses en funcionament o d’emprenedors, ha estat des de l’any 1996, el nostre objectiu com a empresa.

Visió

L’assessorament i acompanyament a les iniciatives empresarials han estat claus per arribar fins avui, i seran claus per consolidar la nostra Consultora en el futur juntament amb els nous serveis que impulsem en l’actualitat.

Valors

Entre els valors que regeixen a l'equip de Nogués Consultors destaquen els següents:

- Responsabilitat.                   - Col·laboració.
- Integritat.                                - Experiència.