Compliance

SISTEMES DE GESTIÓ DE COMPLIANCE TRIBUTARI

Publicada en

El passat 28 de febrer de 2019 va ser publicat per l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) la Norma UNE 19602 de Sistemes de Gestió de Compliance Tributari, un marc de referència que poden seguir les organitzacions que vulguin fomentar el compliment de les seves obligacions tributàries i mitigar els seus riscos fiscals. L’objectiu […]

Compliance

LA RESPONSABILITAT PENAL EMPRESARIAL

Publicada en

La reforma del Codi Penal incorpora la Responsabilitat Penal de l’Empresa i els seus administradors/directius per determinats delictes realitzats per aquests o els seus treballadors, inclòs els comesos per tercers (proveïdors, agents, empreses de logística, etc.) sota la responsabilitat i control de l’empresa i els seus administradors/directius. Per aquest motiu, t’informem dels requisits que estableix […]