Compliance

Qué és el Compliance?

L'entorn legislatiu en que les empreses desenvolupen les seves activitats cada cop és més complexe incrementant el nivell d'exigència en el compliment normatiu. A més, l'ètica en els negocis ha agafat un protagonisme excepcional en els últims anys focalitzant el punt de mira totes les activitats que desenvolupen les empreses.

Amb un Sistema de Prevenció de Delictes o Compliance Management System (CMS) previndrem la comissió de delictes o males pràctiques per part de qualsevol membre de l'organització, salvaguardant l'empresa del dany reputacional o la impossició d'importants multes i sancions.

Qué és el Compliance?

L'entorn legislatiu en que les empreses desenvolupen les seves activitats cada cop és més complexe incrementant el nivell d'exigència en el compliment normatiu. A més, l'ètica en els negocis ha agafat un protagonisme excepcional en els últims anys focalitzant el punt de mira totes les activitats que desenvolupen les empreses.

Amb un Sistema de Prevenció de Delictes o Compliance Management System (CMS) previndrem la comissió de delictes o males pràctiques per part de qualsevol membre de l'organització, salvaguardant l'empresa del dany reputacional o la impossició d'importants multes i sancions.

Així mateix, la implantació d'aquest Sistema de Prevenció o CMS és altament valorat al moment d'aconseguir concursos o subvencions públiques.

Des de Nogués Consultors oferim un servei de consultoria en la implantació del Sistema de Prevenció de Riscos basant el nostre servei en la prevenció, detecció, gestió, supervisió i control en tots els aspectes del compliment normatiu per aconseguir la màxima eficiència amb el menor risc.

Així mateix, la implantació d'aquest Sistema de Prevenció o CMS és altament valorat al moment d'aconseguir concursos o subvencions públiques.

Des de Nogués Consultors oferim un servei de consultoria en la implantació del Sistema de Prevenció de Riscos basant el nostre servei en la prevenció, detecció, gestió, supervisió i control en tots els aspectes del compliment normatiu per aconseguir la màxima eficiència amb el menor risc.

Avantatges d'implantar el Compliance

Atenuació o eximent de responsabilitat penal
Prova de voluntat de compliment
Millora reputacional de l'organització
Major control empresarial
Millora d'imatge en licitacions públiques
Reducció de la litigiositat i increment de la seguretat

Avantatges d'implantar el Compliance

Atenuació o eximent de responsabilitat penal
Prova de voluntat de compliment
Millora reputacional de l'organització
Major control empresarial
Millora d'imatge en licitacions públiques
Reducció de la litigiositat i increment de la seguretat

Per a més informació,
contacta amb nosaltres

Per a més informació,
contacta amb nosaltres

Penes aplicables a la Persona Jurídica

Multes proporcionals o per quotes
Dissolució de la Persona Jurídica
Suspenció temporal de les activitats
Clausura temporal de locals i establiments
Prohibició definitiva d'activitats
Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques
Intervenció judicial

Penes aplicables a la Persona Jurídica

Multes proporcionals o per quotes
Dissolució de la Persona Jurídica
Suspenció temporal de les activitats
Clausura temporal de locals i establiments
Prohibició definitiva d'activitats
Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques
Intervenció judicial

Demana pressupost sense compromís

Demana pressupost sense compromís

Experts

Propers

Sempre en contacte

Sense sorpreses

Experts

Propers

Sempre en contacte

Sense sorpreses