Compliance

 

 

Penes pels delictes comesos per les Persones Jurídiques:

 • Multes per quotes o proporcionals.
 • Dissolució de la Persona Jurídica.
 • Suspensió de les seves activitats per un temps que no podrà excedir de 5 anys.
 • Clausura de locals i establiments, que no podrà excedir la duració de 5 anys.
 • Prohibició temporal no superior a 5 anys o definitiva en el futur de les seves activitats.
 • Inhabilitació per obtenir subvencions i ajudes públiques, per un temps inferior a 5 anys.
 • Intervenció judicial per salvaguardar els drets dels treballadors, per un temps menor a 5 anys.

 

Què és el Compliance?

 

A partir de la “Llei Orgànica 5/2010, del 22 de juny” per la qual es modifica el “Codi Penal”, les empreses poden ser responsables penalment dels delictes comesos pels seus administradors o qualsevol treballador de l’organització, en nom o per compte de la persona jurídica, en l’exercici d’activitats socials, en benefici directe o indirecte.

 

 

 

 

Catàleg de delictes

 

 • Tràfic il·legal d’òrgans
 • Tracte d’éssers humans
 • Delictes relatius a la prostitució i corrupció de menors
 • Delictes contra la intimitat i abús informàtic
 • Estafes i fraus
 • Insolvències Punibles
 • Danys informàtics
 • Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial, el mercat, els consumidors i corrupció en els negocis
 • Finançament il·legal de partits polítics
 • Delictes contra la Hisenda pública i la Seguretat Social
 • Delictes contra els drets dels ciutadans estrangers
 • Delictes de construcció, edificació o urbanització il·legal
 • Delictes contra la salut pública
 • Suborn
 • Tràfic d’influències
 • Delictes d’incitació a l’odi i la discriminació
 • Finançament del terrorisme
 • Etc.