Comptabilitat, fiscalitat i serveis laborals

Serveis d’assessorament i gestió comptable, fiscal i laboral, destinats a empreses de reduïda dimensió, amb una mateixa infraestructura administrativa i autònoms en general.