Pere Nogués Tàpia
Gerencia // pere@noguesconsultors.com
Isaac Nogués Boira
Internacional // info@noguesconsultors.com
Montse Boira Berga
Laboral // laboral@noguesconsultors.com
Laura Huguet Balcells
Contable y Fiscal // comptabilitat@noguesconsultors.com
David Trilla Ruiz
Administración y Protección de datos // administracio@noguesconsultors.com
Pere Nogués Tàpia
Gerència // pere@noguesconsultors.com
Isaac Nogués Boira
Internacional // info@noguesconsultors.com
Montse Boira Berga
Laboral // laboral@noguesconsultors.com
Laura Huguet Balcells
Comptable i Fiscal // comptabilitat@noguesconsultors.com
David Trilla Ruiz
Administració i Protecció de dades // administracio@noguesconsultors.com