Gerència compartida

 

Les principals tasques de les quals ens encarreguem són:

  • Disseny de sistemes comptables.
  • Disseny de l'estructura de control.
  • Mesura dels resultats.
  • Confecció de documents.
  • Disseny del Sistema d'informació de l'empresa.
  • Coordinació i control pressupostari.
  • Comunicació amb la direcció.
  • Col·laboració estreta amb la direcció.

 

Què és la Gerència Compartida?

L'any 1996 es defineix el servei de "Gerència compartida", com l'acompanyament a l'empresari en el disseny i la supervisió general d'un sistema de control de gestió. A dia d'avui, s'utilitza un terme anglès denominat "Controller".

Tradicionalment, aquesta figura s'assimila a la d'un gendarme, ja que observa tot el que passa a l'empresa, i sanciona al que no compleix amb els objectius. No obstant això, en realitat ha de ser com un animador i un coordinador. Ha de mentalitzar a la resta de l'organització, demostrant que el control és un instrument vàlid i necessari per aconseguir els objectius marcats per la gerència.