Plans de negoci

 

 

 

T’ajudem a convertir una idea o projecte en un document escrit denominat “Pla de negoci o d’empresa”, el qual ha d’estar ben estructurat i redactat, perquè sigui suficientment atractiu a inversors, bancs i institucions, i òbviament, per a tu mateix.

 

 

 

 

 

Què ens ha de dir un pla de negoci o d’empresa?

  • Ha de descriure, identificar i concretar de forma detallada la idea de negoci.
  • Examinar la seva viabilitat tècnica (es pot realitzar?), comercial (es podrà vendre?) i financera (serà rendible?).
  • Planificar estratègies a seguir, per convertir aquella idea en una empresa en funcionament.