Protecció de dades

 

Que oferim?

Des de Nogués Consultors oferim un servei totalment personalitzat i adaptat a cada organització, analitzant la seva situació, necessitats i deficiències, per garantir el màxim nivell de seguretat per a cada organització.

Entre els nostres  serveis destaquen:

 • L’acompanyament total en el procés d’adaptació al Reglament General de Protecció de Dades.
 • L’adaptació de les clàusules i consentiments tant en l’àmbit de Protecció de Dades (RGPD) com en el de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI).
 • Realització d’informes i documentació necessàries per a la implantació i adequació a la nova normativa.
 • Realització de l’Anàlisi de Risc i l’Avaluació d’Impacte (segons l’empresa), aportant un Mapa de Riscos on es reflecteix la situació de l’empresa.
 • Assessorament personalitzat a cada client després de la implantació.
 • Auditories periòdiques per garantir el funcionament i compliment de les mesures implantades.

El passat 25 de maig de 2016 va entrar en vigor el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), que és aplicable des del 25 de maig de 2018.

El canvi en la normativa de Protecció de Dades suposa una transformació dràstica en les regles que regulen l’ús i la circulació de les dades en la Unió Europea, i pretén brindar als ciutadans un major control sobre l’ús que se’n fa de les seves dades, i alhora, incrementar la confiança dels ciutadans sobre les organitzacions que utilitzen aquesta informació.

 

 

 

 

Què han de fer les organitzacions?

Analitzar la seva situació, no només tècnica, sinó també organitzativa per identificar els canvis que necessita realitzar. Els principals punts a revisar són:

 • Clàusules i polítiques de privacitat.
 • Mecanismes d’obtenció del consentiment.
 • Identificació dels tractaments i de la tipologia de dades.
 • Realitzar una Anàlisi de Riscos i una Avaluació d’Impacte (segons l’empresa).
 • Traspàs dels fitxers inscrits cap a la realització d’un Registre d’Activitats del Tractament.
 • Procediment per a la gestió dels drets.
 • Documentació de les relacions d’encarregats del tractament.
 • Documentació de seguretat i mesures implantades.
 • Transferències internacionals de dades.

 

Tanmateix, s’ha de garantir que es compleixen els principis de minimització, necessitat, exactitud, limitació i licitud del tractament.

 

Com procedim des de Nogués Consultors?