opinions

Gerent micro PIME DE FORMACIÓ

L’acompanyament a la nostra gerència és molt satisfactòria, les seves aportacions en les negociacions amb entitats financeres i l’administració han estat essencials.